V “Impacte: fer visible l’aportació de les entitats a la societat”

Victor Bayarri i Pau Vidal, moderats per Marta Esteve, han obert la sessió amb un diàleg en el que van aportar pistes i reflexions sobre la importància de poder mesurar l’impacte en les organitzacions i com aconseguir-ho. Van partir des del punt que les entitats no són intangibles. Ens toca ser capaços de mostrar, mesurar i reivindicar l’aportació social i econòmica a la societat, i lamentablement això no sempre és evident o fàcil d’explicar.

Una de les eines més comunes per avaluar l’impacte en el tercer sector és el SROI, una metodologia per a la monetització del valor que ara sembla que està arrelant en el nostre entorn, i començant a haver experiències d’entitats que estan treballant , i això és positiu .

Però l’avaluació de l’ impacte no és una metodologia sinó una cultura a l’hora de realitzar les nostres activitats , que ens ajuda a seleccionar i realitzar aquelles activitats més directament alineades amb l’impacte social que busca la nostra missió. No es tracta únicament d’un tema de qualitat en l’actuació, sinó de saber que estem canviant: els esforços de mesura d’impacte social i econòmic intenten explicar i mostrar els canvis. La confiança no és cega: es construeix dia a dia a partir de les dades , amb organitzacions transparents que ens esforcem per mostrar el que estem aportant a la societat.

A la taula d’experiències, Jordi Mir d’Ampans, Josep Vidal de Plataforma Educativa, i Montse Fernández, com a moderadora, van compartir propostes d’èxit en mesurament d’impacte que s’estan duent a terme actualment.

La fundació Ampans, com va explicar Jordi, s’ha plantejat disposar de dades del seu impacte o resultat per diferents raons, com per saber si compleixen amb la missió, millorar la gestió, etc . A més, es van exposar mesures concretes per avaluar l’impacte com el model EFQM, i es van destacar alguns dels avantatges i desavantatges del seu ús .

Josep Vidal, d’altra banda, va destacar la importància de l’ús del model LBG enfront d’altres alternatives com el SROI o el London Benchmarking group . A més, es van ressaltar algunes de les raons per les quals Plataforma Educativa ha decidit implantar un model de mesura d’impacte, com la necessitat d’adaptar a la crisi, la importància de demostrar el seu valor tant als seus finançadors com a la societat, etc.

La sessió de cloenda del cicle de canvi d’època al tercer sector, que va tenir lloc el passat 24 de febrer, es va centrar en l’avaluació d’impacte.