Què es?

El cicle Canvi d’època al tercer sector té com a objectiu posar a l’agenda de les entitats no lucratives el moment de transformació radical que experimenta el tercer sector. A través de les cinc sessions que conformen el cicle, es reflexionarà sobre com afrontar l’etapa actual i s’oferiran pautes i experiències de canvi organitzatiu.

Més que una època de canvis, estem davant d’un veritable canvi d’època. Les entitats del tercer sector viuen una nova època que requereix un enfocament de canvi estratègic transversal. En aquests moments no és suficient amb afrontar el dia a dia a partir d’una suma de canvis simplement operatius, sino que les persones i les organitzacions han de fer un esforç global per adaptar-se al canvi, adquirint les competències necessàries per fer front als reptes que es presenten.

Ens trobem, doncs, davant la necessitat d’una autèntica renovació de la cultura organitzativa que afecta nombrosos temes del funcionament de les entitats no lucratives. Fan falta noves capacitats, noves competències i nous plantejaments, que han de permetre construir organitzacions que puguin assolir la complicitat social necessària per aportar valor social sostingut.

Les entitats que vulguin donar resposta als reptes que planteja el canvi d’època hauran de fer una transformació radical respecte a la manera com han treballat en les darreres dècades. Aquests canvis han de permetre encarar amb determinació i capacitat els complicats moment que vivim com a societat. Seran entitats socialment compromeses del segle XXI.