Sostenibilitat Econòmica

La sostenibilitat econòmica a les organitzacions no lucratives és l’element que podrà permetre la supervivència de les entitats i els seus projectes i activitats. Per tal de poder aconseguir una sostenibilitat econòmica a les organitzacions no lucratives és clau la diversificació de les fonts d’ingressos, aconseguint un equilibri entre fons privats, fons públics i fons propis. Sota aquesta temàtica, l’Observatori ofereix una serie d’activitats formatives encaminades a apoderar les entiats per aconseguir les diverses fonts d’ingressos al seu abast.

Les properes formacions són:

9 de maig – Taller de sostenibilitat econòmica: El qui, què i com de la capacitació de fons privats