Responsabilitat Social

La responsabilitat social és un terme que es refereix al compromís dels membres d’una societat  a l’impacte que les seves accions tenen en la societat. Aquesta valorització pot ser tant ètica com legal, etc. En el cas de les organitzacions no lucratives és un valor compartit en el sector que es dóna ja en l’acció directa desenvolupada però que s’hauria de portar a terme en totes les vessants d’una entitat. És un valor clau en el sector sobre el que cal reflexionar i prioritzar i per tant l’Observatori vol apoderar a les entitats en les diverses vessants de la responsabilitat social a través d’activitats formatives de diverses temàtiques.

Les properes formacions de responsabilitat social són:

10 d’octubre –  Taller de responsabilitat social: Gestió de la responsabilitat social de les entitats: per on començo?