Publicacions

Des de l’Observatori del Tercer Sector fa més de 10 anys que treballem qüestions relacionades amb la transparència i el tercer sector. Hem realitzat estudis sobre el tema, tant a nivell local com internacional, i hem comptat amb la col·laboració d’altres organitzacions durant aquests anys de reflexió i anàlisi, tot realitzant un treball en xarxa.

La nostra experiència queda recollida en una sèrie de publicacions que podeu trobar a continuació.

La transparència, un valor en la pràctica

2009_12_portada_debat11

El debat sobre la transparència al tercer sector

debat06

Les entitats del tercer sector i la construcció de la confiança: la importància de la transparència

debats02

La transparència i la rendició de comptes al tercer sector

eines01

Ver a través

ver_a_traves