Memòria de l’entitat: de maldecap a oportunitat

FPT+OTS Memòries

Aquest taller formatiu està dedicat a l’elaboració de les memòries de les entitats. La transparència i la rendició de comptes són elements clau per a les entitats sense afany de lucre, malgrat això existeixen dificultats per clarificar què, com i per què expliquem el que expliquem.

La formació es realitzarà el dijous 13 de desembre de 9h a 15h a la Fundació Pere Tarrés (Carrer de les Carolines, 10, Barcelona) i tindrà un cost de 60 €.

Les inscripcions es poden realitzar aquí: https://www.peretarres.org/formacio/curs-memoria-lentitat-maldecap-oportunitat?codi=3993

L’elaboració de la memòria d’activitats de l’entitat pot esdevenir una oportunitat per posar en valor la feina feta en l’últim període. Com es fa un bona memòria? Llarg, curt, amb dades, amb gràfics, amb fotos,…? Què hi posem? Què destaquem?

Visualitzar l’objectiu últim del què volem i saber per a què ho volem ens permetrà treballar el contingut que hi hem de posar i com ho posem per posar en valor la feina feta.

Objectius del taller

 • Clarificar aspectes clau de la transparència i la rendició de comptes.
 • Reflexionar compartidament sobre què vol dir ser transparent per a una entitat
 • Ser capaç d’elaborar la memòria de l’entitat.
 • Conèixer quina informació hi hem de posar.
 • Estructurar el contingut i donar-li forma.
 • Fer visible la feina realitzada i l’impacte aconseguit.
 • Utilitzar pautes comunicatives per fer arribar la feina feta.

Destinataris

Persones responsables d’elaborar les memòries.

Responsables de projectes, d’associacions i de fundacions.

Contingut de la sessió:

 • Transparència i rendició de comptes. Clarificant conceptes.
 • Per què una entitat ha de ser transparent?
 • Comunicar: què i a qui.
 • Per a què necessitem una memòria de l’entitat.
 • Objectiu estratègic: d’informar a comunicar.
 • Com elaborem la memòria:
  • Seleccionar el contingut.
  • Definició del model de memòria que volem i que necessitem.
  • Estructurar la memòria.
 • Recursos gràfics que ens poden ajudar: infografies, presentacions on line, nous formats.

Desenvolupament sessió

A partir dels conceptes teòrics es donarà temps als participants per treballar en petit grup.

S’oferiran exemples pràctics que permetin tenir idees i solucions per aplicar a les diferents realitats de les persones assistents, independentment del seu àmbit de treball i/o funció pública.

Amb les pautes i el contingut, s’espera que cada participant pugui sortir amb un pla de treball concret i aplicable en el seu dia a dia.

La formació es realitzarà el dijous 13 de desembre de 9h a 15h a la Fundació Pere Tarrés (Carrer de les Carolines, 10, Barcelona) i tindrà un cost de 60 €.

Equip docent:

Joaquim Sabater

Llicenciat en Ciències de l’Educació i Diplomat en Direcció d’Empreses per ESADE. Ha estat Secretari General de Càritas Diocesana de Barcelona i primer president de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya. Ha treballat en diferents projectes de consultoria i assistència tècnica per a organitzacions del tercer sector i per a l’administració pública en l’àmbit dels serveis socials, la immigració, la inclusió social, la gent gran… Actualment és director d’Invenies. Es membre de diferents associacions i participa a varis patronats. Des dels inicis ha estat vinculat a l’Observatori del Tercer Sector, primer com a col·laborador i posteriorment com a membre de la Junta. És president de l’Observatori del Tercer Sector des de 2012.

Irene Borràs

Economista apassionada de les persones que volen canviar el món. Màster en Polítiques Públiques i Socials per la Idec – UPF. Direcció General de Màrqueting per ESADE i Corporate Social Responsibility: Strategic Integration and Competitiveness per ESADE – Stanford. Més de 15 anys d’experiència en formació com a professora col·laboradora de la Fundació Pere Tarrés, Universitat Ramon Llull; Serveis Associatius, Torre Jussana – Ajuntament de Barcelona; Postgrau de Direcció i Gestió d’ONGD’s, d’ESADE; i altres entitats dedicades a formació per a organitzacions no lucratives. Experiència en el camp de la gestió econòmica de PIMES i organitzacions no lucratives. Patrona fundadora de la Fundació Comtal, entitat que treballa a favor de la infància. Més de 12 anys com a consultora sènior a Valores & Marketing. Actualment, lidera i promou CAUSES that change the world: consultoria especialitzada en responsabilitat, compromís, marca i impacte.

Les inscripcions es poden realitzar aquí: https://www.peretarres.org/formacio/curs-memoria-lentitat-maldecap-oportunitat?codi=3993