Diagnosi

La diagnosi és una eina necessària per tal de poder analitzar amb indicadors objectius l’estat de les entitats no lucratives. Arrel d’una diagnosi serà possible saber els reptes i millores que cal afrontar a les entitats i les fortaleses amb les que es compten. Aquest coneixement pot permetre a les organitzacions no lucratives evolucionar i assegurar la seva permanència en el temps.

Les properes formacions de diagnosi són:

7 de març – Taller de diagnosi: Com es troba la nostra entitat? Quins aspectes cal millorar? (activitat orientada a entitats de curta trajectòria)

21 de març – Taller de diagnosi: Com ha canviat l’entorn des de que existeix la meva entitat?