Comunicació i tractament de la informació

La comunicació i el tractament de la informació són conceptes referits a diverses eines amb les que les entitats poden comptar per tal de millorar l’impacte dels seus missatges. Amb les diverses activitats formatives d’aquesta temàtica l’Observatori vol apoderar a les entitats per aconseguir una millora i l’acompliment dels seus objectius que poden anar des d’eixamplar la base social al millor coneixement de les persones que formen part de les seves organitzacions. Sota aquesta temàtica les entitats trobaran formacions dirigides a la millora de la seva comunicació i al tractament de les dades que es gestionen en el si de les organitzacions no lucratives.

Les properes activitats formatives són:

29 d’octubre – Taller de comunicació i tractament de la informació: Com tenir cura de les relacions amb els públics de l’entitat