Formacions 2019

L’Observatori del Tercer Sector organitza formacions sobre temàtiques d’interés per impulsar canvis a les entitats. Aspectes com la comunicació amb les persones implicades a les entitats o aconseguir fons privats per assegurar la sostenibilitat de les organitzacions poden ser clau per a les entitats.

26 de setembre – Taller de transparència: Fem memòria! Com explicar tot un any de forma efectiva

10 d’octubre – Taller de responsabilitat social: Gestió de la responsabilitat social de les entitats: per on començo?

29 d’octubre – Taller de comunicació i tractament de la informació: Com tenir cura de les relacions amb els públics de l’entitat

Es tracta d’activitats que són bonificables per a les entitats.

Des de l’Observatori us facilitarem la informació i signatura de documents necessaris per fer la gestió de recuperació de l’import. Per a més informació consulteu aquest enllaç.

Inscripcions