Formacions 2019

L’Observatori del Tercer Sector organitza formacions sobre temàtiques d’interés per impulsar canvis a les entitats no lucratives. 

Aquests tallers estan dissenyats perquè les organitzacions puguin afrontar els reptes actuals, en un format participatiu cercant un impacte concret a l’entitat.

Gener

30 de gener – Taller de Transparència: Fem memòria! Com explicar tot un any de forma efectiva

Febrer

7 de febrer – Taller de responsabilitat social: Gestió de la responsabilitat social de les entitats: per on començo?

15 de febrer – Taller de comunicació i tractament de la informació: Ets una entitat smart? Repensar les dades de l’entitat 

21 de febrer – Taller de sostenibilitat econòmica: El qui, què i com de la capacitació de fons privats

Març (Properament més informació)

7 de març – Taller de diagnosi: Com es troba la nostra entitat? Quins aspectes cal millorar? (activitat orientada a entitats de curta trajectòria)

14 de març – Taller de comunicació i tractament de la informació: Com tenir cura de les relacions amb els públics de l’entitat

21 de març – Taller de diagnosi: Com ha canviat l’entorn des de que existeix la meva entitat?

Abril (Properament més informació)

4 d’abril – Taller de responsabilitat social: Com esdevenir una entitat que aplica principis de diversitat?