Informació del premi

L’Observatori del Tercer Sector i la xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social (DDiPAS)  convoquen el Premi Aspàsia, que porta el nom de la que va ser una de les dones més intel·ligents i influents a l’antiga Grècia durant l’anomenat segle de Pèricles.

El Premi ASPÀSIA té per objectiu valorar les persones que, mitjançant les seves iniciatives i accions, hagin afavorit l’equitat de gènere i hagin treballat en defensa de l’apoderament de les dones.

qui_era

Caràcter del Premi

El Premi pretén posar de relleu les aportacions de la persona premiada. No té caràcter econòmic i vol ser un reconeixement des del sector social a aquelles persones que han contribuït a una major equitat de gènere mitjançant accions amb impacte social. La persona guardonada rebrà com a símbol de reconeixemnt, una obra d’art creada per un/a alumne/a de la Facultat de Belles Arts de UB, fruït del concurs convocat per aquest centre a tal efecte.

Per donar visibilitat a les trajectòries premiades, la xarxa DDiPAS publicarà al seu blog les trajectòries destacades i l’Observatori del Tercer Sector ho incorporarà també a les seves activitats sobre la temàtica.

A més, les persones premiades seran reconegudes com a sòcies d’honor de DDiPAS i rebran informació de les activitats de les organitzacions convocants del premi, així com els materials produïts per aquestes organitzacions. Igualment, des de l’Observatori del Tercer Sector es realitzaran recerques sobre aquest àmbit que comptaran amb la participació i opinió de les persones premiades.

Amb el suport de:

Captura de pantalla 2017-05-09 a las 17.49.25

Canvi en l’organització del VIII Premi Aspàsia

Donades les actuals circumstàncies excepcionals provocades per la Covid-19 i com aquestes han fet aflorar el rol de les dones davant l’emergència, es valora la necessitat de fer un reconeixement explícit a totes les dones imprescindibles durant la pandèmia, sobretot aquelles que han passat desapercebudes a ulls dels mitjans i dels reconeixements institucionals. Es tracta de professions vinculades amb les cures i les necessitats bàsiques que no s’han aturat durant l’estat d’alarma, on les dones predominen, com ara: serveis de neteja, serveis domiciliaris, caixeres de supermercat i botigues d’alimentació (peixateries, fruiteries, carnisseries, …).

La seva imprescindible tasca, a més de no aturar-se ha hagut d’entomar-se amb responsabilitat i també amb sensibilitat i paciència, donat l’estat de shock emocional de la ciutadania. A més, des de la vessant personal s’ha viscut amb por de poder encomanar-se i contagiar les seves famílies. En algunes ocasions fins i tot han estat víctimes de la insolidaritat del veïnatge.

Així, aquest any, el procés de recollida de candidatures queda suspès definitivament i es realitzarà, per part de l’organització del premi, una cerca de les professions que reuneixen les característiques abans descrites per tal que el jurat deliberi a quins col·lectius (un o més) atorgar el VIII Premi Aspàsia, podent també incorporar algun col·lectiu no considerat prèviament.

Bases i criteris de valoració

La presentació de candidatures per a l’edició 2020 del Premi Aspàsia es pot realitzar a través del següent formulari per presentar les candidatures

A partir de la documentació presentada, els principals criteris que el jurat tindrà en compte són els següents:

  • El compromís personal
  • La qualitat i la innovació de les iniciatives o accions realitzades en defensa de l’equitat de gènere
  • L’impacte social d’aquestes accions

Consulta les Bases Premi ASPASIA 2020 

Calendari de l’edició 2020

Publicació de les bases i obertura de la convocatòria: 9 de març de 2020
Termini de presentació de candidatures: fins el 11 de maig de 2020

Degut a l’actual situació d’estat d’alarma, la data de termini de presentació de candidatures queda en suspens fins al final del confinament, moment en el que s’anunciarà una nova data límit per a presentar candidatures.

Atorgament del Premi: 8 d’octubre de 2020

El jurat

Està format per persones vinculades al sector social, educatiu, sanitari o periodístic que es consideri poden valorar els criteris d’atorgament del premi. Aquestes persones seran nomenades conjuntament per les organitzacions convocants  a títol personal i per a una edició, amb caràcter renovable .

Estarà format per un mínim de set membres, entre els quals s’hi comptaran com a mínim:

  • dues persones representants de l’Observatori del Tercer Sector
  • dues persones representants de DDiPAS

La resta seran persones escollides per l’organització del Premi.

Presentació de candidatures

Les candidatures poden ser presentades per una o més persones que valorin la tasca per fomentar l’equitat de gènere i la defensa de l’apoderament de les dones d’una tercera persona com a mereixedora d’aquest reconeixement, o pot presentar-la també la mateixa persona candidata.

Informació i documentació a presentar

1.-  Formulari electrònic, disponible en el següent enllaç.

2.- Resum de la trajectòria de la persona candidata. En fer la proposta, s’haurà d’incloure alguna informació de la persona candidata que reculli dades pel que fa a la seva trajectòria i experiència en relació a la temàtica del premi. A més, es pot incloure la documentació que es cregui oportuna per acreditar la seva trajectòria vital i professional (CV, enllaços web, etc.).

3.- Valoració personal i de fites destacades. Es podrà afegir un escrit de màxim 1.000 paraules que ampliï la informació del punt 2 i/o que sintetitzi informació en relació als criteris de valoració establerts en les bases del premi: impacte social i qualitat de les iniciatives, compromís personal i fites de la trajectòria personal i professional de la persona candidata.

4.- Cartes de suport a la persona candidata. Opcionalment, es podran presentar com a màxim quatre cartes de suport, que mostrin la seva idoneïtat i expressin el reconeixement  a favor de la concessió d’aquest premi.

L’entrega de la documentació addicional (cartes de suport, materials, publicacions…) que es vulgui aportar es farà preferentment en format electrònic, incloent els enllaços per accedir al contingut al formulari d’inscripció. En cas que la documentació no estigui disponible a la xarxa, s’ha d’enviar a alguna de les adreces de correu següents: secretaria@ddipas.org, observatori@observatoritercersector.org.

En cas que es vulgui presentar documentació addicional en paper es podrà entregar a la seu d’ECAS, Via Laietana 54- 6è pis, 08003 de Barcelona.

No es retornarà la documentació presentada, que en tot cas restarà a disposició per ser recollida durant un mes. L’organització es reserva el dret d’us de la documentació presentada.

Donades les actuals circumstàncies excepcionals provocades per la Covid-19 i com aquestes han fet aflorar el rol de les dones davant l’emergència, es valora la necessitat de fer un reconeixement explícit a totes les dones imprescindibles durant la pandèmia, sobretot aquelles que han passat desapercebudes a ulls dels mitjans i dels reconeixements institucionals. Es tracta de professions vinculades amb les cures i les necessitats bàsiques que no s’han aturat durant l’estat d’alarma, on les dones predominen, com ara: serveis de neteja, serveis domiciliaris, caixeres de supermercat i botigues d’alimentació (peixateries, fruiteries, carnisseries, …).

La seva imprescindible tasca, a més de no aturar-se ha hagut d’entomar-se amb responsabilitat i també amb sensibilitat i paciència, donat l’estat de shock emocional de la ciutadania. A més, des de la vessant personal s’ha viscut amb por de poder encomanar-se i contagiar les seves famílies. En algunes ocasions fins i tot han estat víctimes de la insolidaritat del veïnatge.

Així, aquest any, el procés de recollida de candidatures queda suspès definitivament i es realitzarà, per part de l’organització del premi, una cerca de les professions que reuneixen les característiques abans descrites per tal que el jurat deliberi a quins col·lectius (un o més) atorgar el VIII Premi Aspàsia, podent també incorporar algun col·lectiu no considerat prèviament.