I Edició Premi Aspàsia

Maria Concepción Requena Daroca

conxitarequena

Maria Concepció Requena Daroca, treballadora social que rep el Premi Aspàsia 2013 per la seva trajectòria professional i docent amb un compromís destacat i un treball continuat en defensa dels col·lectius més desfavorits i, en concret, en la defensa dels drets de les dones, esforçant-se per donar competències i recursos en temps i èpoques difícils.